لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
  1. مردزن
  2. مجردمتاهل
  3. در حال تحصیلاتمام دوره تحصیل
  4. دارای سابقه کارفاقد سابقه کار
  5. سمت کار قبلی:
   سمت کار ما قبل:
  6. تمام وقتپاره وقتفصلیپروژه ای
  7. اداریفروشمدیر داخلیانبارصندوقبازاریابیحسابداریمدیریت-مشاورباریستا کافه کتابسالن دار کافه کتابITکارشناس تولید محتوا و شبکه های اجتماعی
  8. دفاتر کاریابیکانال تلگراموبسایت ای استخداماینستاگراممراجعه حضوریروزنامهدوستانسایر

  *موارد الزامی

  منو