لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید
  1. مردزن

  2. مجردمتاهل

  3. در حال تحصیلاتمام دوره تحصیل

  4. دارای سابقه کارفاقد سابقه کار

  5. سمت کار قبلی:
   سمت کار ما قبل:

  6. تمام وقتپاره وقتفصلیپروژه ای

  7. اداریفروشمدیر داخلیانبارصندوقبازاریابیحسابداریمدیریت-مشاورباریستا کافه کتابسالن دار کافه کتابITکارشناس تولید محتوا و شبکه های اجتماعی

  8. دفاتر کاریابیکانال تلگراموبسایت ای استخداماینستاگراممراجعه حضوریروزنامهدوستانسایر

  *موارد الزامی

  منو